Seksueel Geweld in Coronatijd

Aanranding, verkrachting, seksueel misbruik door hulpverleners, seksueel misbruik van kinderen, het zijn allemaal vormen van seksueel geweld. Seksueel geweld wordt soms gepleegd door onbekenden, maar nog veel vaker door bekenden, en vaak in afhankelijkheidsrelaties. Seksueel misbruik leidt over het algemeen tot ernstige schade: veel slachtoffers ontwikkelen ernstige psychische klachten, zoals angststoornissen; herbelevingen; of depressieve klachten. 

READ MORE

Huiselijk Geweld in Coronatijd

Huiselijk geweld is een vorm van geweld dat plaatsvindt in de privésfeer. Het wordt veelal gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer, bijvoorbeeld een partner, een ouder of een kind. Daar er sprake is van een familiaire of affectieve relatie tussen dader en slachtoffer wordt deze vorm van geweld ook wel relationeel geweld genoemd. Een essentieel kenmerk van huiselijk geweld is dat er altijd sprake is van een machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer.

READ MORE

COVID-19 Pandemic: The financial crime threat for private and public organizations

Financial Crime Risk Management (FCRM) in private and public organizations has undergone big changes due to paradigm shifts in business dynamics, emerging threats, regulatory climate and technological advancements. However, in the last few months, the world has been experiencing something unprecedented that has made all other changes somewhat secondary: The Coronavirus (COVID-19). This once-in-a-lifetime phenomenon will change the face of Financial Crime Risk Management (FCRM), compliance and sanctions forever. In this article, I will examine the far-reaching impacts of COVID-19 on financial crime and how private and public organizations can address them. READ MORE