COVID-19 Pandemic: The financial crime threat for private and public organizations

Financial Crime Risk Management (FCRM) in private and public organizations has undergone big changes due to paradigm shifts in business dynamics, emerging threats, regulatory climate and technological advancements. However, in the last few months, the world has been experiencing something unprecedented that has made all other changes somewhat secondary: The Coronavirus (COVID-19). This once-in-a-lifetime phenomenon will change the face of Financial Crime Risk Management (FCRM), compliance and sanctions forever. In this article, I will examine the far-reaching impacts of COVID-19 on financial crime and how private and public organizations can address them. READ MORE

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat cliënten bij in strafrechtelijke kwesties, bestuursrechtelijke toezicht- en handhavingszaken en interne en externe onderzoeken. Zaken waarin beschuldigingen van fraude, omkoping, witwassen, corruptie, (financieel) wanbeheer of schending van internationale sancties een rol spelen, verstoren de bedrijfsvoering van de cliënt ernstig en schaden zijn reputatie. De advocaat verricht op verzoek van cliënten interne onderzoeken, adviseert, procedeert en onderhandelt met toezichthouders en het Openbaar Ministerie. Hij levert snelle oplossingen voor urgente kwesties. Zijn cliënten zijn soms benadeeld door non-compliant handelen, soms worden zij daarvan beschuldigd.

Geef een reactie

Your email address will not be published.