Het dragen van kledingmerken als LONSDALE

In 2003 vond er in de politieregio Haaglanden een incident plaats, waarbij een 15-jarige scholier een medescholier in elkaar had geslagen die een trui van het populaire merk LONSDALE droeg. De 15-jarige dader verklaarde aan de verbalisanten, dat iedereen die kleding koopt of draagt van dat merk voor hem racisten zijn. Het slachtoffer daarentegen was zich van geen kwaad bewust. Hij had de desbetreffende trui cadeau gekregen van zijn moeder.

In de politieregio Amsterdam-Amstelland vond een soortgelijk incident plaats. In die zaak betrof het een groep van acht leerlingen die zich binnen de  leerlingengemeenschap van de R.K. Scholengemeenschap T. te U. heeft weten te onderscheiden door allen gekleed te gaan in zwarte legerlaarzen, een spijkerbroek, een zwarte trui van het merk LONSDALE en door een gemillimeterde haardracht. De leden van de desbetreffende groep, van wie sommigen bij tijd en wijle (ook) verbaal uiting hebben gegeven aan sympathie voor het rechts-extremistische gedachtegoed, werden door de overige leerlingen “nazi’s” genoemd. Tussen deze groep en een aantal allochtone leerlingen was een rivaliteit ontstaan, welke zich aanvankelijk uitte in scheldpartijen, maar zich medio januari 2003 escaleerde in een vechtpartij en had o.a. geresulteerd in een vechtpartij. Die vechtpartij leidde weer tot tientallen telefoontjes van ouders die verontrust waren omdat hun zoon of dochter niet meer naar school durfde. N.a.v. deze vechtpartij had de schoolleiding een brief gestuurd naar de ouder van haar leerlingen. Hierin stond o.a. dat leerlingen met provocerende kleding met hun ouder op school zouden worden uitgenodigd en schriftelijk zouden moeten verklaren dat ze er geen discriminerende ideeën op na zouden houden. Ingeval van weigering zouden deze leerlingen niet meer wel-kom zijn op de school. Zeven leerlingen van de reeds bovengenoemde groep ondertekenden het zogeheten convenant. Eén leerling echter weigerde dit. Op basis van deze weigering werd de desbetreffende leerling geschorst en vervolgens definitief verwijderd.

Het bovenstaande maakt duidelijk, dat er steeds vaker incidenten plaatsvinden waarbij het kledingmerk LONSDALE een rol speelt. Telkens wordt het aangeduid als een racistisch merk, aangezien het merk tot voor kort voornamelijk door skinheads gedragen werd en deze de naam hebben racistisch te denken. Waarom dragen skinheads LONSDALE en zijn de jon-geren die nu LONSDALE dragen ook werkelijk racistisch? Zo ja, hoe kan de politie op een effectieve wijze optreden tegen personen die dergelijke merken dragen? En kunnen horeca-uitbaters mensen die het merk LONSDALE dragen überhaupt de toegang tot een horecagelegenheid weigeren? 

READ MORE

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat cliënten bij in strafrechtelijke kwesties, bestuursrechtelijke toezicht- en handhavingszaken en interne en externe onderzoeken. Zaken waarin beschuldigingen van fraude, omkoping, witwassen, corruptie, (financieel) wanbeheer of schending van internationale sancties een rol spelen, verstoren de bedrijfsvoering van de cliënt ernstig en schaden zijn reputatie. De advocaat verricht op verzoek van cliënten interne onderzoeken, adviseert, procedeert en onderhandelt met toezichthouders en het Openbaar Ministerie. Hij levert snelle oplossingen voor urgente kwesties. Zijn cliënten zijn soms benadeeld door non-compliant handelen, soms worden zij daarvan beschuldigd.

Geef een reactie

Your email address will not be published.