Poederbrieven

Op 17 oktober 2001 had Verdachte een op de centrale computer voor externe mail bij het Bedrijf A te Ridderkerk ingekomen e-mail-bericht, afkomstig van de aan dat bedrijf verbonden veiligheidsfunctionaris, met een daarbij gevoegd bestand met informatie over Anthrax, ter kennisgeving doorgezonden naar het interne mailadres van elk bij Bedrijf A werkzame werknemer. De desbetreffende e-mail is o.a. ontvangen door de Vestigingsleider van Bedrijf A, die kort daarna van de inhoud van het bericht en het daarbij behorende bestand kennis genomen had.

Verdachte had het e-mail-bericht vanaf de computer tevens geprint alsmede het bestand betreffende de informatie over Anthrax. Daarop had verdachte een ongefrankeerde envelop geadresseerd aan Bedrijf A ter attentie van de Vestigingsleider en had het geprinte exemplaar van het desbetreffende e-mail-bericht met het bijbehorende bestand in die envelop gestopt en daarna vervolgens de inhoud van 2 staafjes melkpoeder toegevoegd. Het was de bedoeling geweest van Verdachte om met deze envelop, bij wijze van grap, het kantoor van de vestigingsleider binnen te lopen en uit de envelop de melkpoeder te laten lekken en daarbij tegen de vestigingsleider te zeggen “Sterk, we hebben net een mailtje binnen en kijk eens wat ik binnenkrijg” of woorden van die strekking.  

Toen bleek dat de Vestigingsleider in gesprek was, had Verdachte de envelop met plakband dichtgeplakt en onbeheerd achtergelaten tegen een plint in de nabijheid van de deur van het kantoor van de Vestigingsleider. Verdachte had vervolgens zijn collega’s over de door hem met de Vestigingsleider uit te halen “grap” ingelicht.

Na afloop van de bespreking had de Vestigingsleider de aan hem gerichte envelop opgepakt en geconstateerd dat bij het oprapen een wit poeder van de envelop afdwarrelde en dat in de envelop datzelfde witte poeder en het hem bekende e-mail-bericht over Anthrax zat. Hij was op dat moment geschrokken en boos en had zich daarop met de envelop met inhoud tot het Hoofd van de administratie gewend, waarna de Vestigingsleider een zakje met melkpoeder op een schoteltje had gedaan en beiden die melkpoeder hebben vergeleken met het witte poeder in de envelop. Zowel de Vestigingsleider als het Hoofd van de administratie waren tot de conclusie gekomen dat het melkpoeder veel op het in de envelop aanwezige poeder leek.

De Vestigingsleider dacht aan een zieke grap, maar doordat hij niet 100% zeker was, had hij veiligheidshalve de envelop toch baar het politiebureau te Ridderkerk gebracht, zonder daar-aan binnen zijn bedrijf verdere ruchtbaarheid te geven. Bij het in het politiebureau aanwezige publiek en dienstdoende personeel was de vrees voor besmetting met Antrax ontstaan. Zodoende werden de nodige voorzorgmaatregelen getroffen, werd de technische recherche in-geschakeld en werd de zgn. GBO Noble Eagle in werking gesteld.

READ MORE

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat cliënten bij in strafrechtelijke kwesties, bestuursrechtelijke toezicht- en handhavingszaken en interne en externe onderzoeken. Zaken waarin beschuldigingen van fraude, omkoping, witwassen, corruptie, (financieel) wanbeheer of schending van internationale sancties een rol spelen, verstoren de bedrijfsvoering van de cliënt ernstig en schaden zijn reputatie. De advocaat verricht op verzoek van cliënten interne onderzoeken, adviseert, procedeert en onderhandelt met toezichthouders en het Openbaar Ministerie. Hij levert snelle oplossingen voor urgente kwesties. Zijn cliënten zijn soms benadeeld door non-compliant handelen, soms worden zij daarvan beschuldigd.

Geef een reactie

Your email address will not be published.