Rijbewijs ingevorderd door snelheidsovertreding

Bij een snelheidsovertreding van > 50 km/u wordt het rijbewijs door de politie ingevorderd. Op grond van artikel 164 WVW is de politie daartoe verplicht. Het rijbewijs zal dan door de politie naar het CVOM worden doorgestuurd. De Officier van Justitie (OVJ) zal dan binnen tien (10) dagen nadat het rijbewijs is ingevorderd een beslissing moeten nemen wat er met het rijbewijs moet gebeuren. Er zijn twee (2) mogelijkheden:

1. Inhouden rijbewijs voor enkele maanden

In de meeste gevallen zal de officier beslissen dat het rijbewijs voor langere tijd moet worden ingehouden. De minimale inhoudingsduur is twee (2) maanden en bij recidive of een forse snelheidsovertreding zal de officier het rijbewijs al snel voor vier (4) of zes (6) maanden inhouden.

2. Teruggave van het rijbewijs

Een enkele keer zal de Officier van Justitie (OVJ) het rijbewijs direct teruggeven, maar dat is eigenlijk alleen het geval wanneer de termijn van tien (10) dagen door de officier wordt overschreden. In bijna alle andere gevallen zal de officier het rijbewijs voor enige tijd afpakken.

Termijn rijbewijs ingevorderd bij snelheidsovertreding

Als het aan de Officier van Justitie (OVJ) ligt krijgt u bij een forse snelheidsovertreding (> 50 km/u) dus voorlopig niet terug. De officier hanteert hierbij de volgende termijnen voor de inhouding van het rijbewijs:

Gemeten snelheidperiode rijbewijs kwijt
50 – 69 km/utwee (2) maanden
70 – 99 km/u4 maanden
> 100 km/uzes (6) maanden 

Wanneer u binnen een periode van 2 jaren vaker bent aangehouden wegens een geregistreerde snelheidsovertreding (> 30 km/u), zult u voor iedere extra overtreding het rijbewijs twee (2) maanden langer kwijt raken.

Share with:

Facebook | Twitter | Pinterest | Linkedin

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat cliënten bij in strafrechtelijke kwesties, bestuursrechtelijke toezicht- en handhavingszaken en interne en externe onderzoeken. Zaken waarin beschuldigingen van fraude, omkoping, witwassen, corruptie, (financieel) wanbeheer of schending van internationale sancties een rol spelen, verstoren de bedrijfsvoering van de cliënt ernstig en schaden zijn reputatie. De advocaat verricht op verzoek van cliënten interne onderzoeken, adviseert, procedeert en onderhandelt met toezichthouders en het Openbaar Ministerie. Hij levert snelle oplossingen voor urgente kwesties. Zijn cliënten zijn soms benadeeld door non-compliant handelen, soms worden zij daarvan beschuldigd.

Geef een reactie

Your email address will not be published.