Straffen meer dan 50 km/u te hard rijden

Als u wordt gepakt wegens te hard rijden met meer dan 50 km/u, moet u rekening houden met een geldboete en daarnaast een ontzegging van de rijbevoegdheid. Uw rijbewijs wordt ook meteen ingenomen als u bent staande gehouden. Uiteraard wilt u dan meteen weten waar u aan toe bent, maar nergens op het internet vindt u informatie over de straffen bij dergelijke snelheden. Op basis van onze ervaring en de richtlijnen kunnen wij echter wel een redelijke indicatie geven voor de straffen waarmee u rekening kunt houden. 

Boete

Bij te hard rijden met een snelheid van meer dan 50 km/u bepaalt de Officier van Justitie (OVJ) de Officier van Justitie (OVJ) de hoogte van de geldboete. U moet rekening houden met een boete vanaf € 720,00. De precieze hoogte van de boete is mede afhankelijk van de volgende omstandigheden:

  • Uiteraard de gereden snelheid (juist vastgesteld?)
  • Snelheidsoverschrijding binnen of buiten de bebouwde kom?
  • Wegwerkzaamheden ter plaatse?
  • Recidive (normale boete + 20%)
  • Soort verkeersbord ter plaatse

Ontzegging van de rijbevoegdheid

Naast een geldboete kan de straf ook bestaan uit een ontzegging van de rijbevoegdheid. Wanneer u maximumsnelheid met 50 km/u hebt overschreden, krijgt u als bijkomende straf vaak een ontzegging van de rijbevoegdheid van twee (2) maanden opgelegd. De precieze duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid is afhankelijk van de volgende omstandigheden:

  • Uiteraard de gereden snelheid
  • Eventuele recidive (per eerdere overtreding + twee (2) maanden ontzegging)
  • De vraag of u uw rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk of andere belangrijke sociale verplichtingen

Wanneer u het rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk of voor andere belangrijke sociale verplichtingen, adviseren wij u om u tijdens de OM-zitting bij te laten staan door een gespecialiseerde (Strafrecht-) advocaat. Vaak krijgt uw (Strafrecht-) advocaat het voor elkaar om het rijbewijs eerder terug te krijgen of de duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid aanzienlijk te beperken.

Invordering rijbewijs

Indien uw rijbewijs door de politie is ingenomen wegens te hard rijden, krijgt u dit in de meeste gevallen niet terug. In beginsel zal de Officier van Justitie (OVJ) de inhouding van het rijbewijs bevelen voor de duur van twee (2) tot acht (8) maanden. U hoeft zich echter niet neer te leggen bij deze beslissing. Wij adviseren u om bij een invordering van het rijbewijs direct contact met ons opnemen. Wij zullen u dan direct in contact brengen met een van onze gespecialiseerde (Strafrecht-) advocaat die direct voor u een klaagschrift zal indienen bij de Rechtbank om het rijbewijs terug te krijgen. U hebt de meeste kans om het rijbewijs terug te krijgen indien:

  • De snelheidsoverschrijding minder was dan 100 km/u
  • Dit de eerste keer betrof, of u in ieder geval geen eerdere veroordelingen of geregistreerde boetes hebt in de afgelopen twee (2) jaar.

U aannemelijk kunt maken dat u het rijbewijs dringend nodig hebt.

Share with:

Facebook | Twitter | Pinterest | Linkedin

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat cliënten bij in strafrechtelijke kwesties, bestuursrechtelijke toezicht- en handhavingszaken en interne en externe onderzoeken. Zaken waarin beschuldigingen van fraude, omkoping, witwassen, corruptie, (financieel) wanbeheer of schending van internationale sancties een rol spelen, verstoren de bedrijfsvoering van de cliënt ernstig en schaden zijn reputatie. De advocaat verricht op verzoek van cliënten interne onderzoeken, adviseert, procedeert en onderhandelt met toezichthouders en het Openbaar Ministerie. Hij levert snelle oplossingen voor urgente kwesties. Zijn cliënten zijn soms benadeeld door non-compliant handelen, soms worden zij daarvan beschuldigd.

Geef een reactie

Your email address will not be published.